Markedspris

For deg som ønsker å følge markedsutviklingen og få med nedgang og oppgang umiddelbart. Risikoen for hyppige prisendringer er stor.

Avtalen innebærer at du betaler forbruksveid områdepris på den nordiske kraftbørsen med et tillegg på 4,75 øre/kWh inkl. elsertifikater + offentlige avgifter. 

Påslaget er endret fra 01.01.2018 på grunn av endring i kvoteplikten på lovpålagte elsertifikater.

Markedspris følger prisutviklingen på den nordiske kraftbørsen

Fast månedsbeløp kr. 39,- inkl. mva. kommer i tillegg. Ved bruk av papirfaktura blir beløpet økt med kr. 10,-.

Lokal nettleie og forbruksavgift kommer i tillegg.

Se prisutviklingen på Markedspris

Bestill strømavtale

 

GIR MER – FORDELSPROGRAM

Som strøm eller fiber kunde i Haugaland Kraft får du tilgang til vårt
Fordelsprogram Gir Mer, med gode tilbud fra våre lokale og nasjonale
samarbeidspartnere.

Les mer her: https://www.hkraft.no/girmer/