Prisoversikt

Haugaland Kraft Energi AS 915635903 987 05270 Haukelivegen 25, 5504 Haugesund


Produktnavn: Variabel kraftpris
Produkttype: Variabel pris
Produktbeskrivelse: Ønsker du å følge en mer gjennomsnittlig pris er dette strømavtalen for deg. Den gir mindre risiko for hyppige prissvingninger enn en ren markedspris både ved oppgang og nedgang i strømprisene.

Kilowatttimepris frem i tid NO1: 44.56
Kilowatttimepris frem i tid NO2: 44.56
Kilowatttimepris frem i tid NO3: 44.56
Kilowatttimepris frem i tid NO4: 44.56
Kilowatttimepris frem i tid NO5: 44.56
Månedlig fastbeløp: 39
Betalingstid: etterskudd
El-sertifikatpris: 2.75
Fakturagebyr ved avtalegiro: 49 kroner.
Fakturagebyr ved eFaktura: 39
Fakturagebyr ved faktura i vanlig post: 49
Dato prisen gjelder fra: 05/12/2016
Bestillingsskjema: http://www.haugaland-kraft.no/strombestilling/category570.html

Kundevarsling ved prisendring: SANN

 


 

Produktnavn: Variabel lavpris
Produkttype: Variabel pris
Produktbeskrivelse: Ønsker du å følge en mer gjennomsnittlig pris er dette strømavtalen for deg. Den gir mindre risiko for hyppige prissvingninger enn en ren markedspris både ved oppgang og nedgang i strømprisene.

Kilowatttimepris frem i tid NO1: 29.50
Kilowatttimepris frem i tid NO2: 29.50
Kilowatttimepris frem i tid NO3: 29.50
Kilowatttimepris frem i tid NO4: 29.50
Kilowatttimepris frem i tid NO5: 29.50
Månedlig fastbeløp: 39
Betalingstid: etterskudd
El-sertifikatpris: 2.75
Fakturagebyr ved eFaktura: 39
Andre betingelser: Forutsetter e-faktura og Avtalegiro
Hvis betingelser ikke oppfylles: Overføres til standard produkt Felleskraft
Dato prisen gjelder fra: 10/11/2016
Bestillingsskjema: http://www.haugaland-kraft.no/strombestilling/category570.html Betingelser: Forutsetning for dette produktet er at kunden oppretter både Avtalegiro og eFaktura.
Hvis betingelsene ikke oppfylles: Oppfylles ikke fakturabetingelsene, avregnes anlegget etter prisen på vårt Felleskraft produkt.

Kundevarsling ved prisendring: SANN

 


 

Produktnavn: Fastpris
Produkttype: Fastpris
Produktbeskrivelse: For deg som ikke ønsker overraskelser, men vil vite hva du skal betale for kraften i avtaleperioden. Med fastpris får du en bestemt pris i en avtaleperiode på 1 år. Prisen vil være den samme året rundt (forbehold om avgiftsendringer).

Bindingstid: 12
Fastpristid: 12
Kilowatttimepris frem i tid NO1: 38.00
Kilowatttimepris frem i tid NO2: 38.00
Kilowatttimepris frem i tid NO3: 38.00
Kilowatttimepris frem i tid NO4: 38.00
Kilowatttimepris frem i tid NO5: 38.00
Betalingstid: etterskudd
El-sertifikatpris: 2.75
Fakturagebyr ved avtalegiro: 49 kroner.
Fakturagebyr ved eFaktura: 39
Fakturagebyr ved faktura i vanlig post: 49
Dato prisen gjelder fra: 12/12/2016
Bestillingsskjema: http://www.haugaland-kraft.no/strombestilling/category570.html

Kundevarsling ved prisendring: SANN

 


 

Produktnavn: Felleskraft
Produkttype: Annen prismodell
Produktbeskrivelse: Felleskraft er vår standardavtale. Et stort antall av våre kunder overlater til oss å vurdere hvordan kraften til enhver tid skal kjøpes inn. I perioder kan det svare seg å følge spottprisene på det nordiske markedet. Andre ganger er det tryggere å inngå mer langsiktige avtaler.

Kilowatttimepris forrige måned NO1: 48.865
Kilowatttimepris forrige måned NO2: 48.865
Kilowatttimepris forrige måned NO3: 48.865
Kilowatttimepris forrige måned NO4: 48.865
Kilowatttimepris forrige måned NO5: 48.865
Månedlig fastbeløp: 39
Betalingstid: etterskudd
Påslag: 4.47
El-sertifikatpris: 2.75
Fakturagebyr ved avtalegiro: 49 kroner.
Fakturagebyr ved eFaktura: 39
Fakturagebyr ved faktura i vanlig post: 10
Bestillingsskjema: http://www.haugaland-kraft.no/strombestilling/category570.html

Kundevarsling ved prisendring: SANN

 


 

Produktnavn: Blåkraft
Produkttype: Annen prismodell
Produktbeskrivelse: Haugaland Kraft har kjøpt opprinnelsesgarantier tilsvarende 50 000 MWh som vi vil tilby våre kunder uten ekstra kostnad. Velger du BLÅKRAFT fra Haugaland Kraft garanterer vi at kraften du betaler for er fornybar, og at det produseres samme mengde kraft i SKL sitt anlegg Blåfalli III.

Kilowatttimepris forrige måned NO1: 48.865
Kilowatttimepris forrige måned NO2: 48.865
Kilowatttimepris forrige måned NO3: 48.865
Kilowatttimepris forrige måned NO4: 48.865
Kilowatttimepris forrige måned NO5: 48.865
Månedlig fastbeløp: 39
Betalingstid: etterskudd
Påslag: 4.47
El-sertifikatpris: 2.75
Fakturagebyr ved avtalegiro: 49 kroner.
Fakturagebyr ved eFaktura: 39
Fakturagebyr ved faktura i vanlig post: 10
Andre vilkår Tilbys kun husholdningskunder
Fornybar SANN
Bestillingsskjema: http://www.haugaland-kraft.no/strombestilling/category570.html

Kundevarsling ved prisendring: SANN

 


 

Produktnavn: Markedspris
Produkttype: Annen prismodell
Produktbeskrivelse: For deg som ønsker å følge markedsutviklingen og få med nedgang og oppgang umiddelbart. Risikoen for hyppige prisendringer er stor.

48.115
Kilowatttimepris forrige måned NO1: 48.115
Kilowatttimepris forrige måned NO2: 48.115
Kilowatttimepris forrige måned NO3: 48.115
Kilowatttimepris forrige måned NO4: 48.115
Kilowatttimepris forrige måned NO5: 48.115
48.115
Månedlig fastbeløp: 39
Påslag: 3.87
Betalingstid: etterskudd
El-sertifikatpris: 2.75
Fakturagebyr ved faktura i vanlig post: 10
Bestillingsskjema: http://www.haugaland-kraft.no/strombestilling/category570.html

Kundevarsling ved prisendring: SANN

 

 

Haugaland Kraft Energi AS 915 635 903 987 05270 Haukelivegen 25, 5504 Haugesund