Hva påvirker strømprisen?

Prisen på strøm bestemmes av forbruket, tilgang på vann og råvarepriser på gass, olje og kull. Den påvirkes også av forbruksutvikling, produksjonsevne og transportkapasitet mellom de ulike prisområdene i Norge og mellom Norge og utlandet. Les mer om prisområder her. .