BLÅKRAFT

Haugaland Kraft har kjøpt opprinnelsesgarantier tilsvarende 50 000 MWh som vi vil tilby våre kunder uten ekstra kostnad.

Velger du BLÅKRAFT fra Haugaland Kraft garanterer vi at kraften du betaler for er fornybar, og at det produseres samme mengde kraft i SKL sitt anlegg Blåfalli III.

Avtalen innebærer at du betaler vår innkjøpspris på den nordiske kraftbørsen på den nordiske kraftbørsen med et tillegg på 5,67 øre/kWh inkl. elsertifikater + offentlige avgifter.

Blåkraft følger prisutviklingen på den nordiske kraftbørsen.

Lokal nettleie og forbruksavgift kommer i tillegg.

Avregning skjer etterskuddsvis pr. måned.

Fast månedsbeløp kr. 39,- inkl. mva. kommer i tillegg. Utstedelse av papirfaktura kr 10,-

BLÅKRAFT tilbys kun til husholdningskunder.

Haugaland Kraft Energi AS følger bransjenorm for opphavsgaranterte kraftavtalar i Norge, bransje normen kan lastes ned her.

Du kan lese mer om varedeklarasjon her.

Se prisutviklingen på Blåkraft

Bestill strømavtale

 

GIR MER – FORDELSPROGRAM

Som strøm eller fiber kunde i Haugaland Kraft får du tilgang til vårt
Fordelsprogram Gir Mer, med gode tilbud fra våre lokale og nasjonale
samarbeidspartnere.

Les mer her: https://www.hkraft.no/girmer/