Variabel kraftpris

Ønsker du å følge en mer gjennomsnittlig pris er dette strømavtalen for deg. Den gir mindre risiko for hyppige prissvingninger enn en ren markedspris både ved oppgang og nedgang i strømprisene.

Fast månedsbeløp kr. 39,- inkl. mva. kommer i tillegg. Ved bruk av papirfaktura blir beløpet økt med kr. 10,-.

Gjeldene pris inkludert elsertifikater er f.o.m. 01.01.2017: 44,56 øre/kWh

Dette produktet faktureres etterskuddsvis hver måned.

Lokal nettleie og forbruksavgift kommer i tillegg.

Tilbys kun til husholdningskunder.

Se prisutviklingen på Variabel kraftpris 


Bestill strømavtale

 

VARIABEL LAVPRIS

Ønsker du å følge en mer gjennomsnittlig pris er dette strømavtalen for deg. Den gir mindre risiko for hyppige prissvingninger enn en ren markedspris både ved oppgang og nedgang i strømprisene.

Forutsetning for dette produktet er at kunden oppretter både Avtalegiro og eFaktura.
Oppfylles ikke fakturabetingelsene, avregnes anlegget etter prisen på vårt Felleskraft produkt.

Dette produktet faktureres etterskuddsvis hver måned.

Fast månedsbeløp kr.39,- inkl. mva. kommer i tillegg.

Gjeldene pris inkludert elsertifikater er f.o.m. 01.01.2017: 21,10 øre/kWh

Lokal nettleie og forbruksavgift kommer i tillegg.

Tilbys kun til husholdningskunder.

Se prisutviklingen på Variabel lavpris

Bestill strømavtale