Variabel kraftpris

Ønsker du å følge en mer gjennomsnittlig pris er dette strømavtalen for deg. Den gir mindre risiko for hyppige prissvingninger enn en ren markedspris både ved oppgang og nedgang i strømprisene.

Fast månedsbeløp kr. 39,- inkl. mva. kommer i tillegg. Utstedelse av papirfaktura kr. 10,-

Gjeldene pris inkludert elsertifikater er fra og med 27.08.2018: 69,9 øre/kWh

Dette produktet faktureres etterskuddsvis hver måned.

Lokal nettleie og forbruksavgift kommer i tillegg.

Tilbys kun til husholdningskunder.

Se prisutviklingen på Variabel kraftpris 


Bestill strømavtale

VARIABEL LAVPRIS

Ønsker du å følge en mer gjennomsnittlig pris er dette strømavtalen for deg. Den gir mindre risiko for hyppige prissvingninger enn en ren markedspris både ved oppgang og nedgang i strømprisene.

Forutsetning for dette produktet er at kunden oppretter både Avtalegiro og eFaktura.
Oppfylles ikke fakturabetingelsene, avregnes anlegget etter prisen på vårt Felleskraft produkt.

Dette produktet faktureres etterskuddsvis hver måned.

Fast månedsbeløp kr. 39,- inkl. mva. kommer i tillegg. Utstedelse av papirfaktura kr 10,-

Gjeldene pris inkludert elsertifikater er fra og med 24.09.2018: 62,1 øre/kWh.

Lokal nettleie og forbruksavgift kommer i tillegg.

Tilbys kun til husholdningskunder.

Se prisutviklingen på Variabel lavpris

Bestill strømavtale
 

GIR MER – FORDELSPROGRAM

Som strøm eller fiber kunde i Haugaland Kraft får du tilgang til vårt
Fordelsprogram Gir Mer, med gode tilbud fra våre lokale og nasjonale
samarbeidspartnere.

Les mer her: https://www.hkraft.no/girmer/