Verdt å vite

Visste du at?

For hver grad du senker innetemperaturen, sparer du ca. 5 % av kostnadene til oppvarming samtidig som du får et bedre innemiljø. Hold innetemperaturen på 19-22 °C.

For en gjennomsnittshusholdning utgjør oppvarming rundt 60 % av energiutgiftene, varmtvann cirka 15 % , lys, matlaging og husholdningsapparater rundt 25 %.

En moderne oppvaskmaskin bruker mindre energi for å vaske opp enn den tradisjonelle håndoppvasken.

Skal du lage en enkel kopp te bruker du mindre energi hvis du velger vannkoker framfor å koke opp vann på komfyren.

For hver 100 kroner strømkundene betaler, går i gjennomsnitt 60 kroner tilbake til stat og kommuner som avgifter, skatt og eierutbytte. Pengene går til å finansiere offentlige goder

I Norge bruker en gjennomsnittshusholdning 2 750 kWh i året til lys, det er dobbelt så mye som våre naboland.

På Haugalandet ble det i 2008 brukt ca 1,4 TWh elektrisk energi , mens det i Norge ble brukt totalt 142 TWh

TWh = terrawattime (1 mrd kWh)

Nærmere 99 % av all strøm som produseres i Norge, kommer fra vannkraft.